Ideą projektu było wykazanie możliwości zagospodarowania wąskiej działki o niewielkiej powierzchni 55,48m2 (4,4m x 12,5m) i zaprojektowanie w pełni funkcjonalnego budynku przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do zaplecza działki. Projekt przewidywał maksymalne wykorzystanie zarówno powierzchni zabudowy, jak i ilości możliwych kondygnacji. Powierzchnie zaprojektowanych lokali mieszkalnych, biurowych, podziały funkcjonalne pomieszczeń w pełni odpowiadają obecnym standardom, jak i warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać budynki. Także standard wykończenia wewnętrznego dostosowany został do tendencji w projektowaniu budynków mieszkalnych.

© 2021 by Cubatura atelier
 

logo cubatura
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon